×

Notification

Coming soon..

×


 

    m

Director : 
Studio : 
Type : 
Genres : 

m

   

ฉายหนัง นำเสนอบริการการเป็นสมาชิกซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงภาพยนตร์และรายการทีวี (“เนื้อหาของฉายหนัง”) ได้โดยการสตรีมเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังทีวี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ บางประเภทที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ("อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ฉายหนัง")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้วางแนวทางในการใช้งานบริการของเรา คำว่า "บริการของ ฉายหนัง" "บริการของเรา" หรือ "บริการ" ที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หมายถึงบริการที่ ฉายหนัง จัดให้ ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ค้นหาและรับชมเนื้อหาของ ฉายหนัง รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาแนะนำและการรีวิว เว็บไซต์และอินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา


1. การเป็นสมาชิก

1.1. การเป็นสมาชิก ฉายหนัง ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก ในการใช้บริการของ ฉายหนัง คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ฉายหนัง และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการรอบถัดไปจากวิธีการชำระเงินของคุณ

1.2. เราอาจเสนอแพ็คเกจการเป็นสมาชิก ซึ่งรวมถึงการเป็นสมาชิกซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว แผนให้บริการการเป็นสมาชิกบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ฉายหนัง ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของหน้าเว็บในชื่อโปรไฟล์ของคุณ


2. การเรียกเก็บค่าบริการและการยกเลิก

2.1. จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการ ฉายหนัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม โดยเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่ที่ใช้ชำระค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า "บัญชี" ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่ที่ใช้ชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ เมื่อคุณเปลี่ยนแพ็คเกจการสมัครสมาชิก หรือในกรณีที่การเป็นสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน ไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" เพื่อดูวันที่สำหรับการชำระค่าบริการครั้งถัดไป เราอาจทำการอนุมัติวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อเป็นค่าสมาชิกหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านทางวิธีต่างๆ รวมถึงอนุมัติเงินจำนวนไม่เกินค่าบริการหนึ่งเดือนโดยประมาณ ทันทีที่คุณลงทะเบียน หากคุณสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก ฉายหนัง โดยใช้บัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน คุณสามารถค้นหาข้อมูลการเรียกเก็บสำหรับการเป็นสมาชิก ฉายหนัง ของคุณได้โดยไปที่บัญชีที่คุณใช้งานอยู่กับบุคคลที่สาม

2.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ ฉายหนัง คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิก คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงิน


2.3. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก ฉายหนัง ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ ฉายหนัง ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ ฉายหนัง ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่หน้า "บัญชี" และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก บัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการรอบปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวันที่ที่บัญชีจะปิดลงได้ โดยคลิกที่ "รายละเอียดการเรียกเก็บ" ในหน้า "บัญชี" ในกรณีที่คุณสมัครลงทะเบียนกับ ฉายหนัง โดยใช้บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน และต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก ฉายหนัง ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามรายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โดยการไปที่บัญชีของคุณที่เชื่อมต่อกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวแล้วปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการจาก ฉายหนัง ผ่านทางบุคคลที่สามรายดังกล่าว


2.4. การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิก เราสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจการสมัครสมาชิกและราคาการให้บริการได้เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาหรือแพ็คเกจการสมัครสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน


3. การเปิดเผยข้อมูล

คุณต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในจังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศของคุณ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบริการ ฉายหนัง ผู้เยาว์สามารถใช้บริการของเราได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น บริการของ ฉายหนัง และเนื้อหาใดๆ ที่รับชมผ่านบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้นและไม่สามารถแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนของคุณ ระหว่างที่คุณเป็นสมาชิก ฉายหนัง เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการเข้าถึงบริการของ ฉายหนัง และรับชมเนื้อหาของ ฉายหนัง คุณจะไม่ได้รับการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ


4. ข้อมูลและสิทธิของคุณ

กรณีที่ผู้ใช้งานชำระเงินเข้ามาแล้วและจะขอยกเลิกการเป็นสมัครชิกย่อมทำได้ แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ แต่สามารถใช้งานบัญชีได้จนกว่าจะหมดอายุวันการใช้งาน