DOWNLOAD

เงื่อนไขในการใช้งาน

ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขยกเว้นมีกิจกรรมการออกแบบความคิดสร้างสรรค์โลโก้ และไม่ขยายหรือหดภาพในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง


Image
LOGO Film สีดำ (พื้นหลังทึบ)

LOGO Film สีดำ (ไม่โปร่งใส) พื้นหลังสีขาว เป็นโลโก้รูป Text ที่มีพื้นหลังสีขาวและไม่โปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO Film สีดำ (โปร่งใส)

LOGO Film สีดำ (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป Text ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO Film สีขาว (พื้นหลังทึบ)

LOGO Film สีขาว (ไม่โปร่งใส) พื้นหลังสีดำ เป็นโลโก้รูป Text ที่มีพื้นหลังสีดำและไม่โปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO Film สีขาว (โปร่งใส)

LOGO Film สีขาว (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป Text ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO Film สีดำ AI (โปร่งใส)

LOGO Film สีดำ (โปร่งใส) AI ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป Text ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .AI
Image
LOGO HUMAN สีดำ (พื้นหลังทึบ)

LOGO HUMAN สีดำ (ไม่โปร่งใส) พื้นหลังสีขาว เป็นโลโก้รูป HUMAN ที่มีพื้นหลังสีขาวและไม่โปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO HUMAN สีดำ (โปร่งใส)

LOGO HUMAN สีดำ (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป HUMAN ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO HUMAN สีขาว (พื้นหลังทึบ)

LOGO HUMAN สีขาว (ไม่โปร่งใส) พื้นหลังสีดำ เป็นโลโก้รูป HUMAN ที่มีพื้นหลังสีดำและไม่โปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO HUMAN สีขาว (โปร่งใส)

LOGO HUMAN สีขาว (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป HUMAN ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO HUMAN+Film สีดำ (โปร่งใส)

LOGO HUMAN+Film สีดำ (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป HUMAN+Film ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO HUMAN+Film สีขาว (โปร่งใส)

LOGO HUMAN+Film สีขาว (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง เป็นโลโก้รูป HUMAN+Film ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
Title Logo ฉายหนัง ขนาด Standard 4K อัตราส่วน 16:9

วิดีโอเปิดตัวโลโก้ฉายหนัง ใช้สำหรับเปิดตัววิดีโอตัวต่าง ๆ เหมาะสำหรับคลิปวิดีโอทั่วไปที่มีขนาดตั้งแต่ 1080p เป็นต้นไป รองรับขนาด 3840x2160px 25fps อัตราส่วน 16:9 ความยาว 08.08 วินาที

Download นามสกุลไฟล์ .MOV
Image
Title Logo ฉายหนัง ขนาด FLAT 2K อัตราส่วน 1:1.85

วิดีโอเปิดตัวโลโก้ฉายหนัง ใช้สำหรับเปิดตัวหนัง เหมาะสำหรับหนังที่ฉายในโรงภาพยนต์ในระบบ FLAT มีขนาด 1998x1088px 24fps อัตราส่วน 1:1.85 ความยาว 08.08 วินาที

Download นามสกุลไฟล์ .MOV
Image
Title Logo ฉายหนัง ขนาด SCOPE 2K อัตราส่วน 1:2.39

วิดีโอเปิดตัวโลโก้ฉายหนัง ใช้สำหรับเปิดตัวหนัง เหมาะสำหรับหนังที่ฉายในโรงภาพยนต์ในระบบ SCOPE มีขนาด 2048x858px 24fps อัตราส่วน 1:2.39 ความยาว 08.08 วินาที

Download นามสกุลไฟล์ .MOV
Image
LOGO Film live มุมจอ สีดำ (โปร่งใส)

สำหรับถ่ายทอดสด LOGO Film live มุมจอ สีดำ (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง ขนาด 1920x1080px เป็นโลโก้รูป Film+live ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG
Image
LOGO Film live มุมจอ สีขาว (โปร่งใส)

สำหรับถ่ายทอดสด LOGO Film live มุมจอ สีขาว (โปร่งใส) ไม่มีพื้นหลัง ขนาด 1920x1080px เป็นโลโก้รูป Film+live ที่ไม่มีพื้นหลังและโปร่งใส

Download นามสกุลไฟล์ .PNG

Copyright © Film and Digital Media at Sripatum University.